o nas

 

oferta

 

kolizja, co robić?

 

kontakt

 

samochód zastępczy

 

promocja

 

certyfikaty

 

Zgłaszanie szkody
(numery tel. towarzystw ubezpieczeniowych)

Postępowanie w razie kolizji lub wypadku

W razie uczestnictwa w wypadku samochodowym, w którym są osoby ranne należy przede wszystkim zapewnić pierwszą pomoc poszkodowanym oraz bezzwłocznie zawiadomić numer alarmowy 112. W tym przypadku nie należy usuwać pojazdu z jezdni do czasu przyjazdu policji. Wówczas cała uwaga uczestników i świadków zdarzenia powinna być skupiona na ratowaniu zdrowia ludzkiego, a wszelkie działania związane z ustalaniem szkód i omówieniem konsekwencji prawnych powinny być wykonywane dopiero po ustaniu zagrożenia.

W przypadku uczestnictwa w kolizji, w której nikt nie odnióśł obrażeń zdrowotnych należy usunąć pojazd z jezdni, tak aby nie powodował zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego. Jeżeli z przebiegu zdarzenia jasno wynika, kto jest sprawcą, a strony uczestniczące w kolizji są w tej kwestii zgodne, to nie ma konieczności zawiadamiania policji. Należy wówczas sporządzić oświadczenie sprawcy zawierające dane uczestników, numery dowodów, numery rejestracyjne opis zdarzenia oraz serię i numer polisy OC sprawcy (pobierz wzór oświadczenia), zaleca się również wykonanie zdjęć uszkodzeń zarówno własnych, jak i współuczestnika zdarzenia. Odradzamy wzywania policji w jasnych sytuacjach, ponieważ zwykle czas oczekiwania na radiowóz jest dosyć długi, a przyjazd mundurowych wiąże się z ukaraniem sprawcy mandatem. W przypadku, w którym opinie stron są sprzeczne tylko funkcjonariusz policji drogowej może na podstawie zeznań świadków i oceny uszkodzeń, ustalić winnego kolizji. Jeżeli samochód nie nadaje się do dalszej jazdy trzeba wezwać pomoc drogową i zlecić transport do wybranego serwisu (kontakt w sprawie holowania). Podczas kolizji często spotyka się błyskawicznie pojawiające się osoby, namawiające do wykonania naprawy w swoich "warsztatach". Uważamy, że decyzja o wyborze serwisu nie powinna być analizowana pod wpływem emocji, a takie nachalne przekonywanie w zwykle nieprzyjemnym dla poszkodowanego momencie kolizji, jest conajmniej nietaktowne i niszczy wizerunek całej branży.

To państwo wybieracie miejsce naprawy uszkodzonego samochodu. Należy tutaj podkreślić, że wraz z wprowadzeniem przez Komisję Europejską Dyrektywy GVO (oraz wedle obecnie obowiązującej dyrektywy 461/2010, czyli tzw. „nowe GVO”) wykonanie naprawy w serwisie nieautoryzowanym nie może być powodem odmówienia posiadaczowi samochodu praw wynikających z udzielonej mu gwarancji.

następna strona